TYP TIEN: blind leren typen met tien vingers. ×

 

STARTDATUM LESSENREEKS: maandag 03/10/2016 of zaterdag 08/10/2016

Schrijf u nu in via het formulier onderaan de pagina!

 

 

typ10_logoDe methode Typ Tien is ontwikkeld vanuit therapeutische inzichten in hoe je het motorisch leren van kinderen kan verbeteren.
Typ Tien is compleet het tegenovergestelde van wat je gewoon bent van een typmethode. Er wordt via speelse en kindvriendelijke oefeningen gebruik gemaakt van verschillende leerkanalen samen (visueel, auditief, tactiel, proprioceptief, voorstellingsvermogen, geheugen…) om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren.
Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur, om de letters zo beter te kunnen onthouden. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes, die de kinderen ook goed kunnen onthouden (vb. de vis zwemt in de beek, de fazant zit in het gras en de vogel vliegt naar de top). Dat klinkt logisch. Zeker als we je zeggen dat een beek lager is dan het gras en de top van een berg hoger is dan het gras! TypTien © is een speelse, kindvriendelijke manier om kinderen te leren typen op een computer. De kinderen leren op een 8-tal lessen typen.
Typ Tien gaat er trouwens ook van uit dat je motorisch veel sneller een taak kan leren als er geen sprake is van een stresserende tijdsdruk. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder op het toetsenbord te kijken. Tempo is in eerste instantie niet belangrijk, dit komt later wel. De nadruk ligt dus op het vlot leren typen. Dit wil zeggen dat kinderen op een motorisch gemakkelijk manier, met een redelijk tempo en met weinig moeite kunnen typen. Vlot wil ook zeggen dat een kind net zo snel kan typen als hij kan spellen. Je kan nooit sneller typen dan dat je kan spellen!
Het blind typen wordt bij deze methode aangeleerd in een verticale organisatie in tegenstelling tot de klassieke opbouw in horizontale rijen. Eén verticale rij vertegenwoordigt één vinger. De r, f en v vormen zo’n verticale rij van letters die met dezelfde vinger getypt worden.
Elke les is uitgewerkt in een aantal terugkerende stappen. Zo starten we steeds met een kennismaking met de nieuwe letters en de letterkoppelingen zodat alle leerkanalen aangesproken worden (bijhorend woord, een prentje en een vinger)
In de tweede stap gaan we de positie op het toetsenbord bepalen en verwoorden. We gebruiken geheugenspelletjes, invulroosters en zelfs spelletjes met de bal om de koppelingen in te oefenen.
Stap drie bestaat uit het opbouwen van het voorstellingsvermogen aan de hand van een verhaaltje en het eigenlijke typen op het toetsenbord.
De laatste stap in de les is het ‘blind typen’. We proberen nu de letters te typen zonder naar het toetsenbord te kijken.
Deze methode maakt de cursus ook uiterst geschikt voor kinderen met automatisatieproblemen, fijn motorische problemen, leerproblemen, dyspraxie of zelfs dyslexie,…Maar natuurlijk heeft iedereen in onze huidige gecomputeriseerde wereld baat bij blind leren typen.

Concreet

 • De minimumleeftijd is 9 jaar (derde leerjaar)
 • Eigen laptop nodig
 • Als ouder speelt u een belangrijke en motiverende rol om het oefenen thuis verder te stimuleren: ons advies is 10 à 15 minuten per dag

Tarief

 • 140 euro voor 10 lessen van 1u.
 • Werkboek en oorkonde inbegrepen.

Concrete data

maandag avond van 19.15- 20.15u

03/10/2016, 10/10/2016, 17/10/2016, 24/10/2016, 31/10/2016, 07/11/2016, 14/11/2016, 21/11/2016, 28/11/2016, 05/12/2016

Zaterdag voormiddag van 9.30-10.30u

08/10/2016, 15/10/2016, 22/10/2016, 29/10/2016, 5/11/2016, 12/11/2016, 19/11/2016, 26/11/2016/ 3/12/2016, 10/12/2016

 

 

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Ik schrijf me in voor

Uw bericht

Sociale vaardigheidstraining ×

 

kinderen

 

STARTDATUM LESSENREEKS: 08/10/2016

Schrijf u nu in via het inschrijvingsformulier onderaan de pagina!

Werkwijze
Eerst vind er een intakegesprek plaats met de ouders en het kind. Tijdens dit gesprek leren we elkaar kennen en wordt er uitleg gegeven over de training.
Tijdens de sociale vaardigheidstraining wordt er in kleine groepjes gewerkt rond bepaalde thema’s om de sociale vaardigheden te versterken.
Tot slot wordt er tijdens het evaluatiegesprek besproken wat het kind/jongere geleerd heeft en of er verdere begeleiding nodig is.

 

Elke sessie heeft een vaste structuur:
 • Eerst vertellen we in een cirkel iets over onszelf of overlopen we het eventuele ‘huiswerk’
 • Als tweede wordt er een stukje theorie toegelicht
 • We gaan met deze theorie aan de slag via gesprek, rollenspelen, praktische oefeningen,…
 • Op het einde wordt de sessie geëvalueerd en wordt er huiswerk mee gegeven om het geleerde in de dagelijkse praktijk te gaan toepassen.
Voor wie
Deze training richt zich tot kinderen die verlegen zijn en niet goed weten hoe ze zich moeten gedragen in een sociale situatie en anderzijds kinderen die geen rekening houden met de ander of zichzelf te sterk naar voren plaatsen.
De doelgroep zijn kinderen tussen 9 en 12 jaar.
Er wordt gestart vanaf een minimum van 4 kinderen per groep .

 

Tarief
150€ PP voor 10 lessen van 1u.

 

Data

De training bestaat uit 10 sessies van 1 uur per sessie.
Zaterdag 13.00u – 14.00u

8/10/2016, 15/10/2016, 22/10/2016, 29/10/2016, 5/11/2016, 12/11/2016, 19/11/2016, 26/11/2016, 3/12/2016, 10/12/2016

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Ik schrijf me in voor

Uw bericht

Fijne motoriek ×


Fijne motoriek 2

 • Vaardigheden: frommelen, scheuren, prikken, knippen, kleuren, verven, plakken, …

 • Grepen: pincetgreep, tanggreep, potloodgreep,…

 • Drukdosering bijv. bij kleuren, schrijven, grijpen, plakken,…

 • Werken met twee handen (Bimanuele activiteiten ) bijv: parels rijgen, bolletjes rollen, naald in een draad,…

 • Oog hand coördinatie


 
 

Lateralisatie: ×

 • Handvoorkeur ontwikkelen

 • Voetvoorkeur ontwikkelen

 • Links – rechts kennis

 
 

Schrijfmotoriek ×


Schrijfmotoriek

 • Voorbereidend schrijven: Schouder-, elleboog- , pols- en vingerbewegingen, voorbereidende krullen, pengreep, drukdosering, tempo, …

 • Goede schrijfhouding : geschikt meubilair, houding rug, hoofd, voeten,fixatie blad,…

 • Aanvankelijk schrijven: pengreep,lettervorming, verbindingen, verhoudingen,…

 • Voortgezet schrijven: leesbaarheid, regelverloop, tempo, …


 
 

Rekenen ×

 • Voorbereidend:  Begrippen (bijv: Voor, achter,meer, minder, eerste,laatste, hoogste, laagste, dikker,dunner,…), seriëren, sorteren,rangschikken,…

 • Aanvankelijk rekenen: getalbeeld, cijfers, getallenrij, splitsen, brug, tafels,…

 
 

Visueel-ruimtelijke waarneming ×

 • Het eigen lichaam:  benoemen lichaamsdelen, houdingen nabootsen,…

 • Begrippen: voor, achter, naast, boven, onder, links, rechts, tussen, gelijk, evengroot, kleiner, groter, dikker, dunner, recht, schuin,…

 • Ruimtelijke oriëntatie

 • Visuele waarneming : vormen herkennen, benoemen, schaduwen, verschillen zoeken, geheel en delen zien,…

 • Activiteiten zoals puzzelen, nabouwen, constructies, kopieëren, tekenen, …

 
 

Werkhouding ×

 • Goede zit- en werkhouding

 • Voorbereidende bouwstenen : goed kijken, goed luisteren, vinger opsteken, papegaaien, zwijgen,stil zitten,…

 • Planmatig werken: ik kijk, ik denk, ik plan, ik doe, ik kijk na

 • Werken volgens een stappenplan

 • Zelfstandig werken

 • Werktempo

 
 

Leren leren / Studiebegeleiding ×


geheugen

 • Inzicht in hoe je best leert en memoriseert

 • Leren markeren, hoofd- en bijzaak onderscheiden, schema’s maken en samenvatten.

 • Plannen, organiseren, orde


 
 

Aandacht en concentratie ×

 • Focussen, volgehouden aandacht, geheugentraining

  • Auditieve en visuele perceptie

  • Aanleren van trukjes

 
 

Zelfredzaamheid ×


zelfredzaamheid

 • Neus snuiten, aan- en uitkleden, veters knopen,brood smeren, eten met mes en vork, …


 
 

Sociale en emotionele vaardigheden ×

 • Gevoelens herkennen en benoemen

 • Zich goed voelen

 • Contact maken met anderen

 • Opkomen voor jezelf

 • Hulp vragen

 • Vriendjes maken

 • Gepast reageren in verschillende situaties

 • Omgaan met opmerkingen

 •  …

 
 

Faalangst ×

 • Angst dat iets niet lukt: toets, activiteit,…

 
 

Vrije tijdsbesteding ×

 • Spelen

  • Interesses

  • Kiezen

  • Opruimen,…

De meeste kinderen volgen zwemles op een leeftijd van 5-6 jaar. De leeftijd
waarop uw kind kan beginnen met de zwemles hangt vooral af van de motoriek van
uw kind. Voor de juiste zwembewegingen is een bepaalde motoriek nodig en deze
is meestal pas vanaf 5 jaar voldoende ontwikkeld.

Normaal leert een kind zwemmen zodat het eerste diploma (25 meter zwemmen) op 20 tot 40 lessen
behaald kan worden. Uiteraard spelen motivatie, inzet en frequentie ook een belangrijke rol.

Oudere kinderen kunnen vaak sneller correct zwemmen omdat ze een meer lichaamsbesef
hebben en beter motorisch ontwikkeld zijn. Kinderen kunnen ook vroeger beginnen
met zwemlessen, rond 3-4 jaar, maar dan zijn er gewoonlijk meer lessen nodig
voor men de zwemtechniek onder de knie heeft. Om de lessen aangenaam te houden
is er ook meer afwisseling en spel nodig.

Ik geef zwemles in het zwembad van Westerlo, zowel privé als in een klein groepje .

 

 

Tarieven zwemles

 • Individueel: 13€ / 30 min. ( te betalen per les )

 • 2 kinderen: 10€ pp / 30 min. ( te betalen per les )

 • 3 kinderen: 8€ pp / 30 min. ( te betalen per les)

 

Gratis professionele uitleg en uittesten van spelen. ×

SG-019-ThreeLittlePiggies-(pack+product+booklet+storybooklet)

Kinderen leren zeer veel al spelenderwijs. Het is nuttig om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren door allerlei spelletjes aan te bieden. Het is natuurlijk niet de bedoeling de kinderen te verplichten bepaalde activiteiten te doen. Het is voor een kind wel motiverend om bijv. na een werkblad rekenen een smartgame te spelen. Hier zijn talrijke spelletjes die bijv. het ruimtelijk inzicht en het logisch denken stimuleren. Twee vaardigheden die bijv. bij rekenen ook erg belangrijk zijn.

Als je graag meer info over de spelletjes hebt of deze eens wil proberen, mag je altijd een afspraak maken.

hqdefault[2]

 

 • BS

 • Weykick

 • Smart games

Ik ben Inge Boeckx, ergotherapeut en al 14 jaar werkzaam in het buitengewoon onderwijs. In deze periode heb ik talrijke opleidingen en bijscholingen gevolgd en heb ik zeer veel praktijk ervaring opgedaan. Ook nu blijf ik me voortdurend bijscholen en blijf ik werkzaam in het buitengewoon onderwijs. Er zijn zeer veel kinderen waarbij de ontwikkeling niet van een leien dakje loopt en die nood hebben aan extra begeleiding. Omdat ik deze kinderen graag wil helpen , ben ik gestart met mijn eigen praktijk.

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep. Een ergotherapeut kan werkzaam zijn in verschillende doelgroepen. (fysische, geriatrie, psychiatrie en ontwikkeling). Ik heb me verdiept in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Als ergotherapeut richt ik me op het totaalbeeld van een kind en ga ik streven naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren.
Als ouders tijdens de ontwikkeling merken dat hun kind bepaalde vaardigheden niet uitvoert zoals leeftijdsgenoten of zelfs niet ontwikkeld, kunnen ze bij mij terecht.
Als u graag extra informatie wilt of vragen heeft, twijfel dan niet om contact met mij op te nemen.
Ik maak graag tijd om uw vragen te beantwoorden.

Inge Boeckx

Oosterloseweg 38

2440 Geel

GSM : 0477/ 66.83.79

e-mail: info@ergotherapie-ingeboeckx.be

Je kan me telefonisch contacteren op het nummer 0477/66.83.79 of via sms of mail. Als u een berichtje achter laat, neem ik zo snel mogelijk contact met u op . Ik hoop op uw begrip omdat ik niet altijd tijdens de begeleidingsmomenten telefonisch bereikbaar kan zijn.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Intake

Kennismakingsgesprek, in kaart brengen van probleem, mogelijkheden en wensen.

Observatie

Observatie van moeilijkheden, afname van enkele kleine testjes, opstellen van doelen.

Therapie

Advies gesprek, bespreking van de vooropgestelde doelen en aanpak. Therapie sessies: aantal afhankelijk van te bereiken doel, duur afhankelijk van mogelijkheden.

Evaluatie

Evaluatie kort na elke sessie en na een langere periode volgt er een uitgebreidere bespreking van de doelen en de vorderingen van uw kind.